skip to Main Content
Öd Daşı Xəstəliyinin əmələ Gəlmə Səbəbləri?Öd Qatılaşması

Öd daşı xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbləri?Öd qatılaşması

1.ÖD DAŞI XƏSTƏLİYİNİN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNDƏ HANSI RİSK FAKTORLARI  VAR?

Öd kisəsində xolesterol daşlarının əmələ gəlməsində bir necə risk faktorları var.Ümumiyyətlə onu qey d etmək lazımdır ki öd kisəsində  olan daşların cox faizini xolesterin daşları təşkil edir.Xolesterin daşları təmiz xolesterindən ibarət olmur bəzən daşın mərkəzində və ya kənarında kalsium duzları,piqmentlər və qlükoproteinlərdə ola bilir.1.HAMİLƏLİK 2.KÖKLÜK 3.QADIN CİNSİ 4.SÜRƏTLİ ARIQLAMAQ 5.ÖD KİSƏSİNDƏ STAZ 6.DƏRMANLARA BAĞLI.PİQMENT DAŞLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNDƏ AŞAGIDAKI RİSK FAKTORLARI VAR.1.QARACİYƏRİN SİROZ XƏSTƏLİYİNDƏ –EN COXDA ALKOL MƏNŞƏLİ SİROZLARDA  2.ONİKİBARMAQ BAĞIRSAQIN DİVERTİKUL XƏSTƏLİYİNDƏ –ÖD YOLLARINİN İNFEKSİYALAŞMA RİSKİNƏ GÖRƏ.3.XRONİKİ HEMOLİZ4.ÖD YOLLARI İNFEKSİYALARI ZAMANI5.GENİŞ NAZİK BAĞIRSAQ REZEKSİYASI ZAMANI5.HİPERPARATİROİDİ VƏ.S2. ÖD DAŞI XƏSTƏLİYİNİ MÜALİCƏ ETDİRMƏSƏK HANSI FƏSADLARA YOL AÇA BİLƏR ? Daş öd kanalına düşərsə bu zaman öd kisəsinin divarında iltihablaşma baş verir ki,bu dakəskin ağrıların və kəskin xolesistitin əmələ gəlməsi demekdir.Kəskin xolesistit isə sonunda öd kisəsinin deşilməsi ilə nəticələnir bu isə ən ciddi ağırlaşma olan öd peritoniti adlanır.Öd daşları öd yollarına düşərsə sarılıq,kəskin pankreatit kimi fəsadlar yarada bilər. Bəzən öd daşı öd kisəsi və nazik bağırsaq arasında yaranmış fistuldan nazik bağırsağa düşərək bağırsaq keçməməzliyi yaradır.Bəzi son araşdırmalar göstərir ki,uzun müddət öd daşı xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlarda öd kisəsi xərçənginin əmələ gəlmə ehtimalı artır.2. ÖD DAŞI XƏSTƏLİYİNİ MÜALİCƏ ETDİRMƏSƏK HANSI FƏSADLARA YOL AÇA BİLƏR ?

1.ÖD KİSƏSİNDƏ 10mm BÖYÜK POLİP OLARSA 2.NAZİK BAĞIRSAQDA GENİŞ HƏCİMLİ REZEKSİYA ƏMƏLİYYATI APARILARSA

3.SALMONELLA TYPHOSA DAŞIYICILARI=BUNLARDA ÖD KİSƏSİNDƏ XƏRÇƏNGİN ƏMƏLƏ GƏLMƏ RİSKİ COXDUR

4.ÖD KİSƏSİNDƏ DAŞ OLUB UZAQ ÖLKƏLƏRƏ UZUN MÜDDƏTLİ İŞLƏMƏYƏ GEDƏNLƏR

5.ÖD KİSƏSİNDƏ DAŞ OLUB EYNİ ZAMANDA SİCKLE CELL XƏSTƏLİYİ OLANLAR.

Öd qatılaşması  USM keçmis insanların coxunun rastlaşdığı problemlərindən biridir.Bu problemlə qarışlaşan insanları düşündürən bir necə suallar var

1.Qatılaşmanın yaranma səbəbi nədir ?

2.Qatılaşma öz özünə kecib gedə bilərmi?

3.Qatılaşmanı dərman preparatları ilə müalicə etmək olarmı?

  1. Qatılaşma müalicə olunmasa hansi fəsadlar yarada bilər?

Öd qatılaşması xəstəxana şəraitində uzun muddət yatanlarda,qidalanma rejiminə normal əməl etməyənlərdə,hamiləlikdən sonra və öd yollarında darlması olan insanlarda əmələ gəlir.Bir cox hallarda doguşdan sonra və nomal qidalanma zamanı keçib gedir.Qatilaşma əgər ozlüyündə kecib getməsə dərman preparatlarindan istifadə etməli olunur .Əgər qatilaşma müalcə olnmasa kəskin xolesistitə və pankriatitə səbəb ola bilir.Öd qatılaşması öd daşına cevriıə bilir buda Öd daşı xəstəliyinin əmələ gəlməsi deməkdir .

 

Dr. Cavan Xubanov

Ümumi cərrah Dr. Cavan Xubanov mədə-bağırsaq sisteminin, öd kisəsi və öd yolları problemlərinin, qaraciyər və mədəaltı vəz patalogiyalarının, eləcə də babasil, anal çat rektosele kimi bir çox xəstəliklərin cərrahi müalicəsi ilə məşğuldur. Eyni zamanda göbək, qasıq, bud və əməliyyatdan sonrakı bütün növ yırtıqların cərrahi müalicəsi də icra olunur.

Back To Top